Buhalterinės apskaitos paslaugos

Buhalterinių paslaugų teikimo procesas

1

Susitikimas

Susipažįstame su Jūsų įmonės situacija ir suprantame Jūsų norus.

2

Situacijos analizė

Išanalizuojame kliento situaciją ir teikiame tinkamiausią Jums sprendimą.

3

Pasiūlymo pateikimas

Teikiame bendradarbiavimo pasiūlymą, pradedame darbus.

4

Rūpinames buhalterija

Rūpinames Jūsų įmonės buhalterine apskaita, konsultuojame visais buhalterinės apskaitos klausimais.

Buhalterinės apskaitos paslaugos

Kauno buhalterių komanda užtikrina, kad Jūsų buhalterinė apskaita bus vedama tinkamai ir pagal paskutinius galiojančius teisės aktus. Mūsų komanda padės Jūsų verslui tinkamai augti - apskaičiuosime mokesčius ir juos deklaruosime valstybinėms institucijoms, parengsime finansines ataskaitas. Iškilusius bet kokiems su buhalterija ir mokesčių sritimi susijusiems klausimams Jus konsultuosime. Padėsime vesti tinkamą darbuotojų darbo užmokesčio apskaitą ir įmonės darbuotojų komandiruočių apskaitą.

Darbo užmokesčio apskaita

Puikiai išmanome suminę darbo laiko apskaitą, pasirūpinsime prastovų dokumentais.

Kiekinė prekių (sandelio) apskaita

Rūpinames prekybinėmis ir gamybinėmis įmonėmis. Taip pat, trumpalaikio turto nurašymu, kuro nurašymu, ilgalaikio turto apskaita.

Mokesčių apskaičiavimas ir deklaravimas valstybinėms institucijoms

Pasirūpiname visomis deklaracijomis – VMI, „Sodrai“, Savivaldybei, Muitinei, Statistikos departamentui, Užimtumo tarnybai - Jums nebereikės jaudintis, ar viskas tinkamai pateikta.

Finansinių ataskaitų rengimas

Pateiksime metinę ir tarpines finansines atskaitomybės ataskaitas VĮ Registrų Centrui ir bankams pagal Jūsų pageidavimus.

Konsultacijos buhalterijos ir mokesčių klausimais

Parinksime Jums optimaliausią apskaitos sistemą, padėsime išspręsti mokesčių klausimus, supažindinsime su Lietuvos mokesčių sistema.

Komandiruočių apskaita

Dienpinigių apskaitymas pagal pažymą darbuotojui, darbuotojo patirtų išlaidų apskaita, avansinė apyskaita.

Mūsų įmonių pasiskirstymas procentaliai

UAB – ribotos atsakomybės privatusis juridinis asmuo.

*Akcininkai savo turtu neatsako už UAB neįvykdytas prievoles. Įstatinis kapitalas privalo būti ne mažesnis kaip 2 500 Eur.

UAB gali steigti tiek vienas, tiek daugiau fizinių ir/ar juridinių asmenų, akcininkų skaičius neribojamas.

Akcininkas gali parduoti ar kitaip perleisti (pvz., dovanoti, mainyti ir pan.) savo turimas UAB akcijas.

Mūsų įmonių pasiskirstymas procentaliai

MB – ribotos atsakomybės privatusis juridinis asmuo.

Nariai savo turtu neatsako už neįvykdytas mažosios bendrijos prievoles.

Mažąją bendriją gali steigti ne daugiau kaip 10 fizinių asmenų (gali būti ir vienas steigėjas).

Mažoji bendrija gali vykdyti bet kokią įstatymų nedraudžiamą veiklą.

Pažymėtina, kad MB netaikomas minimalaus įstatinio kapitalo reikalavimas.

Mūsų įmonių pasiskirstymas procentaliai

Individuali veikla pagal pažymą – tai dokumentas, kuris patvirtina, kad asmuo yra įregistravęs vykdomą veiklą savo gyvenamosios vietos VMI ir gali verstis pažymoje nurodyta veikla.

Šiuo atveju, pajamų mokestis sumokamas nuo faktiškai gautų metinių individualios veiklos apmokestinamųjų pajamų.

Individuali įmonė (IĮ) yra neribotos atsakomybės privatusis juridinis asmuo.

Už IĮ neįvykdytas prievoles savininkas privalo atsakyti savo turtu.

IĮ steigėju ir savininku gali būti tik vienas fizinis asmuo, kuris negali būti kitos IĮ savininku.

Mūsų įmonių pasiskirstymas procentaliai

Viešoji įstaiga (VšĮ) – pelno nesiekianti – ribotos atsakomybės viešasis juridinis asmuo, kurio tikslas – tenkinti viešuosius interesus vykdant visuomenei naudingą veiklą.

VšĮ gali steigti tiek vienas, tiek daugiau fizinių ir/ar juridinių asmenų, steigėjų skaičius neribojamas.

Nereikia įnešti lėšų įstatiniam kapitalui.

Pažymėtina, kad VšĮ gali gauti paramą iš juridinių asmenų ir 1,2% paramą iš gyventojų.

„Patinka, kad su projektais dirba visa komanda, ne vienas žmogus, tai pasijaučia būtent tada kai tenka pildyti įvairias paraiškas, ar subsidijas dėl karantino.“

„Dirbame su Egle ir jos komanda nuo 2012 metų, niekada nepasigailėjome pasirinkę būtent Juos.“

„Eglė mane nuoširdžiai stebina – ji visuomet žino naujausius įstatymų ir jų pakeitimus visais buhalterinės apskaitos klausimais.“

„Yra bendrų klientų kuriems smagu pagelbėti kartu su Egle Levinskiene"

„Pradėjus bendradarbiauti su Kauno buhalterių komanda, mūsų verslo sprendimai pagreitėjo. Gera su jais bendradarbiauti.“

Valdonė Šiaudikienė, Patalynės rojus

Algimantas Leikus, STORSISTEM

Ernestas Jankauskas, ITMA LT

Rinaldas Viliušis, Advokatas

Nerijus Jankauskas, BSS IT

Turite klausimų apie buhalterinę apskaitą?

Kreipkites ir mes padėsime Jums tinkamai pasirūpinti buhalterine apskaita.